► en If seems that this is your first visit.
Thank you for confirming your language.
► fr Il semble que ce soit votre première visite.
Merci de confirmer votre langue.
► nl Het lijkt crop dat dit je eerste bezoek.
Dank u voor het bevestigen va uw taal.
► de Es scheint, dass dies lhr erster Besuch hier ist.
Danke für die Bestätigung threr Sprache.